Pravocrtno, moderno uz korištenje savršene tehnologije odlike su „Sparthermovog” programa „Linear”. Serija „Linear”odiše èistoæom i jednostavnošæu linija tako da ložište naglašava vatru, a ne obrnuto. Funkcionalnost ložišta dotjerana do krajnjih granica u skladu sa elegancijom njegovih linija bili su i ostat æe naš cilj. Dopustite si da Vas naši proizvodi oduševe i pomognu Vam otkriti ljepotu i eleganciju „Linear” dizajna primjerenog Vašem domu.Spartherm veæ godinama proizvodi ložišta prema najvišim standardima i zahtjevima kakvoæe. U skladu s time ponosni smo da možemo za naše proizvode dati peèat kvalitete kao garanciju za najbolje materijale i savršenu izradu koju vam predstavljamo  kroz naš program ložišta LINEAR.

SPARTHERM — THE FIRE COMPANY.